Nowe kasyno NetEnt – SuperLenny!

Od niedaw na na rynku pro speruje kasyno o naz wie Super Len ny. Jest to noworodek w dzied zinie kasyna. Zatem mogliście o nim nie słyszeć. My jed nak sprawdziliś my jak wygląda nowy twór na rynku.

Super Len ny to oc zywiście kolej ne bonusy dla nowych klien tów. Bonus wynosi 150 euro, ale i do tego dokładane są dar mowe spiny w im ponującej li czbie - 150. Jest to zatem bonus, który na pewno jest zachęcający.

Kolej nym i os tatecznie naj ważniejszym elemen tem, którą porus zyliś my podczas nas zej przygody z Super Len ny to kwes tia be zpiec zeństwa. Kasyno to posiada li cencję pro sto z Malty. Jest to zatem gwaran tem be zpiec zeństwa o
czym często pis zemy w re cenzjach. Ponad to i obsługa klien ta jest bardzo miła, co ob ec nie jest i musi być standardem dla liczących się kasyn.

A teraz najprzyjem niejsza część, czyli w co możemy grać w Super Len nym. Kasyno to działa na bazie slotów firmy NetEnt zatem wybór gier jest bardzo duży. Ponad to jest też video poker, zakłady spor towe – również dostępne w formie na żywo. Nie jest to zatem nudne miejsce, każdy znajdzie coś dla siebie.

Pod sumowując Super Len ny to kasyno, które również chce podbić rynek. Sądzimy, że mają na to szan se. Są ot warcina nowe pomysły, kierują się dob rym hasłem – klient nasz pan. Zatem wszystko wygląda w porządku. Nawet główny motyw przewod nik kasyna, jeleń wygląda bardzo sym patycznie. FreeS pinGratis może polecić nowe kasyno bez wahania.